Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Soal Sejarah Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawabannya ~ Pilihan Ganda (Part-8)

Melanjutkan tulisan Contoh Soal Sejarah Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawabannya ~ Pilihan Ganda bagian ketujuh (soal nomor 61-70), PG bagian kedelapan soal soal sejarah beserta jawabannya, berisikan materi yang sama, dengan soal dimulai dari nomor 71 sampai dengan 80.

71. Sebelum Singhasari berdiri, Ken Arok pernah bekerja sama dengan kaum brahmana yang merasa terganggu oleh kebijakan Kertajaya Raja Kediri. Dilihat dari ilmu sejarah, pertikaian antara kaum brahamana dengan Kertajaya merupakan fakta.....
a. politik
b. sejarah
c. sosial
d. kausal
e. mental
Jawaban: b

72. Berikut ini yang dimaksud dengan sumber sekunder dalam sejarah adalah sumber.....
a. dapat menafsirkan sejarah
b. pokok yang asli dari seorang yang menyaksikan peristiwa sejarah
c. pokok yang telah ditafsirkan oleh ahli sejarah
d. kedua yang dapat dijadikan dasar penafsiran sejarah
e. ketiga memberikan keterangan dan gambaran masa lalu
Jawaban: d

73. Dilihat dari sifatnya, sumber sejarah dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu....
a. primer dan sekunder
b. data dan arsip
c. primer dan arsip
d. arsip dan sekunder
e. primer dan data
Jawaban: a

74. Berikut ini yang merupakan contoh dari fakta mental dalam sejarah adalah....
a. masyarkat Indonesia masih trauma terhadap segala sesuatu yang berbau komunisme
b. kaum komunis di Indonesia selalu gagal dalam melakukan pemberontakan di Indonesia
c. partai komunis di Indonesia pernah melancarkan pemberontakan tiga kali yakni pada tahun 1926, 1948, dan 1965
d. ideologi komunisme pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kaum komunis Belanda
e. terjadi pembunuhan terhadap para Jenderal tahun 1965
Jawaban: a

75. Berikut ini contoh sumber lisan, kecuali....
a. cerita rakyat
b. legenda
c. mitos
d. kesaksian pelaku
e. artefak
Jawaban: e

76. Berikut yang dimaksud dengan sumber primer sejarah adalah sumber....
a. dapat menafsirkan sejarah
b. pokok yang asli dari seseorang yang menyaksikan peristiwa sejarah
c. pokok yang telah ditafsirkan oleh ahli sejarah
d. kedua yang dapat dijadikan dasar penafsiran sejarah
e. dapat mmberikan keterangan dan gambaran masa lalu
Jawaban: b

77. Sumber sejarah merupakan asal bahan sejarah diperoleh. Sumber lisan, contohnya....
a. artefak
b. prasasti
c. koran
d. dokumen
e. folklor
Jawaban: e

78. Keutamaan dalam ilmu sejarah adalah sumber-sumber sejarah yang....
a. autentik
b. kredibilitas yang tinggi
c. akomodatif
d. a dan b benar
e. a dan c benar
Jawaban: d

79. Berikut ini yang tidak tergolong dalam contoh sumber tertulis adalah....
a. laporan-laporan
b. notulen rapat
c. surat kabar
d. catatan pribadi
e. kaset rekaman
Jawaban: e

80. Berikut ini yang menjadi sumber utama dari oral history adalah....
a. pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup
b. pelaku dan sejarawan
c. individu dan masyarakat
d. tokoh masyarakat dan ketua adat
e. buku dan perpustakaan
Jawaban: a

Lanjut ke soal nomor 81-90 => Contoh Soal Sejarah Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawabannya ~ Pilihan Ganda (Part-9)

Posting Komentar untuk "Contoh Soal Sejarah Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawabannya ~ Pilihan Ganda (Part-8)"